Bilimsel Program

“Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu”
Bilimsel Program

28 Kasım 2019 – 1. Gün
11.30-12.30: Kayıt
 
12.30-13.30: Açılış Konuşmaları ve Müzik Dinletisi
 
13.30-14.00: Oturum 1 - Açılış Konferansı 
Oturum Başkanları: Dr. Fatih KÖKSAL/Dr. Ali ALBAY
 
-Dr. Barış OTLU
 “Tarihte Tüberküloz”
 
14.00-15.00 Oturum 2 - Türkiye’de Tüberküloz
Oturum Başkanları: Dr. Nuri ÖZKÜTÜK/Dr. Mustafa ÖZTURT
 
-Dr. Derya ÖZTOMURCUK
“Tüberkülozda Neredeyiz? Dünyada ve Türkiye’de Tüberkülozda Güncel Durum”
 
-Dr. Nilay UÇARMAN
“Türkiye Ulusal TB Referans Laboratuvarı Neler Yapmakta?” 
 
- Dr. Zafer SAYIN
“Ülkemizde Zoonotik Tüberkülozlar”.
 
-Sözlü Sunumlar
 
15.00-15.30: Kahve Arası
 
15.30-16.30: Oturum 3 - Dünyada Tüberküloz
Oturum Başkanları: Dr. Barış OTLU / Dr. Gülnur TARHAN
 
-Dr. Alpha ZAZI SOUMANA (Nijer – Ulusal Tüberküloz Lab.)
Tüberkülozun doğduğu yer! “Afrika’da Tüberkülozda Güncel Durum”
 
-Dr. Begüm KAYAR 
Çağımızın Büyük İki Sorunu: “Göç ve Tüberküloz”.
 
-Dr. Yaver ŞIHALİYEV (Azerbaycan - Azerbaycan Uluslararası Bilimler Akademisi)
“Tüberkülozda Direnç Sorunu ve Hasta Yönetimi”
 
16.30-17.30: Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanları: Dr. Murat ARAL/ Dr. Ahmet ASLANTÜRK 
 
29.11.2019 – 2. Gün
 
09.00-10.00: Oturum 4 -Tüberkülozun Laboratuvar Tanısı
Oturum Başkanları: Dr. Nuran ESEN/ Dr. Seda TEZCAN
 
-Dr. Görkem YAMAN
“Tüberküloz Tanısında Yeni Mikrobiyolojik Yöntemler”
 
-Dr. Daniella CİRİLLO (Italya - San Raffaele Üniversitesi) 
“Use Of Whole Genome Sequencing To Support Personalised Treatment Of Tuberculosis"   
 
-Dr. Mehmet Sami SERİN 
“Geleceğin Tanı Testleri Biyomarkerlar ve TB”
 
10.00-10.30: Kahve Arası
 
10.30.12.00: Oturum 5 - TDM Enfeksiyonlarında Güncel Tanı Yaklaşımları
Oturum Başkanları: Dr. Burçin ÖZER/Dr. Aydan ÖZKÜTÜK
 
-Dr. Aylin BABALIK
“Olgularla Tüberküloz Dışı Mikobakteriler”
 
-Dr. Can BİÇMEN 
“Tüberküloz Dışı Mikobakterilerin Laboratuvar Tanısı”
 
-Sözlü Sunumlar
 
12.00-13.30: Öğle Yemeği
 
13.30-14.30: Oturum 6 - Aktif ve Latent Tüberküloz Ayrımımda Güncel yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Dr. Tanıl KOCAGÖZ /Dr. Görkem Yaman
 
-Dr. Ajit Lalvani (İngiltere – Imperial College)
 “Where Are We in The Diagnosis of Latent Tuberculosis? Differentiation Active and Latent Tuberculosis”.
 
-Dr. Ümit ÇELİK 
“Çocukluk Çağı Aktif ve Latent Tüberkülozu”.
 
-Dr. Manish Pareek (İngiltere – Leicester Üniversitesi) 
“Interferon Gamma Release Assays  for the Diagnosis of Latent Tuberculosis”
 
-Sözlü Sunumlar
 
14.30-15.00: Kahve Arası
 
15.00– 16.30: Sözlü Sunumlar ve Poster Tartışmaları
 
- Sözlü Sunumlar (A Salonu)
Oturum Başkanları: Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK / Dr. Nuran DELİALİOĞLU
 
- Poster Tartışmaları (B Salonu)
Oturum Başkanları: Dr. Toğrul NAĞIYEV/Dr. Gönül ASLAN
 
 
30.11.2019 – 3. Gün
 
09.30 – 11.00: Oturum 7 - Umut Vadeden Çalışmalar
Oturum Başkanları: Dr. Tekin KARSLIGİL / Dr. Ahmet Yılmaz ÇOBAN
 
 
-Dr. Ahmet Yılmaz ÇOBAN 
“Fenotipik Yöntemlerde Yeni Yaklaşımlar
 
-Dr. Aymen Azeez Khalid Al BAYATİ (Irak – Tikrit Üniversitesi) 
“Efflux Gene Expression And Efflux Proteins In Multidrug Resistant Mycobacterium tuberculusis Complex”
 
-Dr. Tanıl KOCAGÖZ 
“Olanakları Kısıtlı Yörelerde Tüberküloz Tanısı”
 
- Dr. Muhammad SHAHZAD (Pakistan - Khyber Üniversitesi)
Exploring The Gut Lung Axis İn Tuberculosis Using Shotgun Metagenomics Sequencing”
 
- Dr. Natuschka LEE (İsveç – Umea Üniveristesi)
“The Fluorescence In Situ Hybridization for Diagnosis of Mycobacterium spp.
 
11.00-12.00: Değerlendirme ve Kapanış